Dodany: 2010-09-17 14:14:59

Ubezpieczenia społeczneUbezpieczenia społeczne to jedne z podstawowych ubezpieczeń w Polsce. Składki na ubezpieczenia społeczne są przymusowe, celowe i stanowią podstawowy przychód Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

To właśnie z niego finansowane są wypłaty świadczeń, m.in. emerytury, renty, zasiłki. Ubezpieczenia społeczne obejmują: ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa (tzw. chorobowe) oraz ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tzw. wypadkowe). Płatnicy składek są określeni w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Przykładowo ustawa stanowi, że za pracownika składki opłaca pracodawca, natomiast osoba prowadząca pozarolniczą działalność opłaca składki sama za siebie.

 

Wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe podawane są w formie stopy procentowe, jednakowej dla wszystkich ubezpieczonych. Jeśli chodzi o ubezpieczenie wypadkowe, to sytuacje jest trochę inna. Stopa procentowa dotycząca tej składki jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników i jej wysokość zależy od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń.Dodaj nowy komentarz do artykułu Ubezpieczenia społeczne
Nick: